Uncategorized

Kulturní dům – interiér pro veřejnost

V roce 2018 byla v obci Bernartice nad Odrou realizována modernizace interiéru Kulturního domu podle návrhu inetriérového studia IN*ART. Na průběh spolupráce jsme se zeptali paní starostky obce Mgr. Dany Klosové a designérky Ing.… Continue reading

Výstava Malba – Architektura – Interiér

Zveme Vás na výstavu Malba – Architektura – Interiér, která je společným uměleckým projektem tří autorek, učitelek soukromých uměleckých škol ve Valašském Meziříčí a Ostravě. Eva Hozáková ukazuje některé ze svých realizací interiérového designu, Hana… Continue reading

Ing. Eva Hozáková na veletrhu Střechy, Stavba, Zahrada

Ve dnech 16.03.-18.03.2017 se studio IN*ART zúčastní výstavy Střechy, Stavba, zakrada, která proběhne na výstavišti Černá louka v Ostravě. Tento odborný stavební veletrh je dějištěm setkání jak odborné veřejnosti, tak koncového zákazníka s … Continue reading

Zásady navrhování při tvorbě interiéru

 

Ve dnech 26.2.-28.2.2014 proběhla na výstavišti Černá louka v Ostravě výstava STŘECHY A STAVBA  určená především pro stavebníky, kteří již realizují nebo se chystají realizovat stavbu, přestavbu nebo rekonstrukci svých domů, bytů… Continue reading

Výroba schodiště a nábytku na míru

Práce designéra nekončí odevzdáním návrhu. Kvalitní designový návrh v proporcích a materiálu potřebuje také zkušeného a spolehlivého řemeslníka. Pro návrh nábytku na míru je nezbytná jejich dobrá spolupráce.

Byli jsme se podívat v truhlářské… Continue reading

Stavební výkresy nebo vizualizace?

Existuje více způsobů, jak může designér představit svůj návrh.

Důležité jsou stavební výkresy, tedy půdorysy, řezy a pohledy místností. Tyto výkresy zobrazují návrh technickou formou ve 2D zobrazení. Zjednodušeně si můžeme představit, že se jedná… Continue reading

Rozhovor s Ing. Evou Hozákovou pro FESTAD BULLETIN

 

Jakou roli hraje studium pro praxi bytového designéra?

Je výhodou mít stejný obor studia, je to základ, který je ovšem potřeba neustále prohlubovat. Bytový designér potřebuje základy pozemního stavitelství minimálně na úrovni projektování rodinného… Continue reading