Stavební výkresy nebo vizualizace?

Existuje více způsobů, jak může designér představit svůj návrh.

Důležité jsou stavební výkresy, tedy půdorysy, řezy a pohledy místností. Tyto výkresy zobrazují návrh technickou formou ve 2D zobrazení. Zjednodušeně si můžeme představit, že se jedná o zobrazení místnosti, jak bychom ji viděli shora nebo zboku. Technické výkresy musí dodržovat určitá pravidla, aby se podle nich daly zorganizovat stavební práce.

Návrhy nábytku se rovněž zakreslují v půdoryse, pohledech a řezech ve 2D zobrazení většinou v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 25. Toto zobrazení je jednodušší a levnější a většinou i dostatečné pro rozhodnutí zákazníka a následnou realizaci. U komplikovanějších návrhů je pro klienty těžší představit si designérovu vizi a uvědomit si veškeré souvislosti. V takovém případě se na nás občas zákazníci obrací s žádostí o dodání vizualizace.

Vizualizace je perspektivní zobrazení, které nám více či méně pravdivě ukáže, jak bude interiér vypadat. V podstatě se jedná o napodobení fotografie budoucí místnosti. To, jak bude vizualizace fotorealistická, se samozřejmě odvíjí od času vypracování takového obrázku a tím pádem i od jeho ceny.

Ukázky výkresů a vizualizací ve 2D a 3D: