Kulturní dům – interiér pro veřejnost

V roce 2018 byla v obci Bernartice nad Odrou realizována modernizace interiéru Kulturního domu podle návrhu inetriérového studia IN*ART. Na průběh spolupráce jsme se zeptali paní starostky obce Mgr. Dany Klosové a designérky Ing. Evy Hozákové:

interier-kulturniho-domu-1

interier-kulturniho-domu-2

interier-kulturniho-domu-4

interier-kulturniho-domu-3

 

Jaké bylo zadání pro interiér kulturního domu?

Mgr. Dana Klosová: „Obec vlastní a provozuje kulturní dům, který byl postaven v roce 1974. V roce 2010 zde byly provedeny nezbytné stavební úpravy.  V letošním roce jsme se rozhodli celý interiér zmodernizovat a celkově esteticky jak se říká „doladit“. Za tímto účelem jsem se rozhodla vyhledat odbornou pomoc. Velmi mě zaujaly webové stránky Studia IN*ART. Ihned jsem kontaktovala Ing. Evu Hozákovou a seznámila ji podrobně s naším záměrem a se zadáním pro interiér kulturního domu. Jednalo se především o návrh výmalby, výběr záclon a závěsů, výběr akustických panelů, výměna starého dřevěného obložení a zrcadel, obnova nátěrů a celková výzdoba.“

Ing. Eva Hozáková: „Práce pro obce je specifická v tom, že se jedná o návrh veřejného prostoru, ale ne pro veřejnost v širším slova smyslu, ale pro konkrétní obyvatele obce, zastoupené starostou obce, který samozřejmě přebírá velkou zodpovědnost za výsledek zadání. Proto musí být návrh konzultován a musí dojít ke vzájemné shodě.

S realizacemi interiérů pro obecní úřady mám dobrou zkušenost. Podílela jsem se např. na rekonstrukci obecního úřadu ve Velkých Karlovicích a interiéru obřadní síně v obci Hutisko Solanec. Na přípravě a návrzích interiéru kulturního domu v Bernarticích se podílela i moje kolegyně Ing. arch. Kateřina Chvílová, která v rámci architektonických studií navrhovala např. veřejný prostor pro obec Střítež nad Bečvou.”

 

Jak probíhala spolupráce a jak jsou obě zúčastněné strany spokojené s výsledkem?

DK: „Paní Hozáková si nejprve pozorně vyslechla naše zadání a prohlédla si důkladně celý interiér kulturního domu. Následně nás seznámila se svými návrhy. Po několikerých podrobných konzultacích jsme si celkové zadání odsouhlasili, vypracovali jsme časový harmonogram prací a paní Hozáková začala pracovat na realizaci celého projektu. Většinu řemeslných prací zajišťovala paní Hozáková svými stálými a ověřenými dodavateli, což bylo pro nás neocenitelné. Spolupráce probíhala na profesionální úrovni, a to od počáteční studie přes objednání a koordinaci řemeslných prací, velmi pečlivý autorský dozor a průběžné konzultace až po výslednou realizaci. S výsledkem jsem velmi spokojená nejen já, ale všichni občané, kteří již měli možnost kulturní dům možnost navštívit. Nový interiér působí elegantnějším a důstojnějším dojmem. Jednoduše řečeno, dílo se podařilo a my jsme posunuli laťku o kus výš.“

EH: „Spolupráce s paní starostkou v Bernarticích byla výborná. Paní starostka přesně specifikovala zadání, v průběhu návrhů velmi racionálně vyhodnotila nabízená řešení. Dalo by se říci, že byla oporou projektu i realizace. S výsledkem jsem spokojená. Za pomoci poměrně malých zásahů se mi podařilo udělat mnoho. Je vidět jak dokáže dřevo, textil a vhodně zvolené barvy proměnit interiér. V zadání byl také požadavek zlepšit akustiku velkého sálu, dobrou volbou byl proto výběr akustických panelů z masivního dřeva Novatop.”

 

Viděli jsme zajímavé obrazy na chodbě a schodišti. Jak byly vybrány a kdo je maloval?

DK: „Při jedné z konzultací nad výzdobou chodby a schodiště kulturního domu mi paní Hozáková nabídla možnost ukázat obrazy, které namalovaly děti z výtvarné školy ve Valašském Meziříčí.  Obrazy mě na první pohled zaujaly. Vždyť téma „Radhošt“ je nám tak blízké. Když jsem zjistila, že poskytnutím finančního daru Nadačnímu fondu podpořím další dětské projekty, bylo rozhodnuto.”

EH: „Kromě návrhů a realizací interiéru se věnuji studiu a výuce výtvarného umění a designu. Dlouhodobě spolupracuji se Soukromým výtvarným oborem Hany Kocourkové ve Valašském Meziříčí. Výsledkem činnosti SVO je kromě výuky kresby, malby a dějin umění také příprava studentů na umělecké školy. Škola už má dnes dvě pobočky – jednu v Rožnově pod Radhoštěm a druhou v Ostravě. Ale zpět k obrazům. Obrazy spravuje Nadační fond a vytvořili je žáci SVO v rámci projektu „Památná místa Česka“. Jako první děti zpracovaly Radhošť. Mám radost, že se staly součástí interiéru kulturního domu a budou ho zdobit. Z Finančního příspěvku, který obecní úřad Bernartice nad Odrou daroval Nadačnímu fondu, vzniknou další krásné projekty.”

 

Děkujeme za rozhovor, chcete ještě dodat něco na závěr?

DK: „Vybrat si pro poradenství Studio IN*ART byla od počátku šťastná volba. Spolupráci s paní Ing. Hozákovou všem vřele doporučuji. “

EH: „Děkuji paní starostce za vzájemnou spolupráci a za důvěru, kterou mi dala.”