Rozhovor s Ing. Evou Hozákovou pro FESTAD BULLETIN

 

Jakou roli hraje studium pro praxi bytového designéra?

Je výhodou mít stejný obor studia, je to základ, který je ovšem potřeba neustále prohlubovat. Bytový designér potřebuje základy pozemního stavitelství minimálně na úrovni projektování rodinného domu včetně profesí, dále potřebuje výtvarné vzdělání  – základy kresby, perspektivu, kompozici, teorii barev, dále musí zvládnout typologii, proporční vztahy, výhodou je vzdělání nebo praxe v nábytkářském průmyslu.

Jakou roli hraje talent?

Rovněž je výhodou, ale pouze pokud se zároveň přidá pracovitost, důslednost a poctivost.

Jakou školu studovat?

Tu nejlepší a také tu, která nabízí široké uplatnění. Výhodu mají určitě školy s dlouhou tradicí jako ČVUT a VUT. Zjistit si co nejvíce informací a studovat školu, která má nejlepší reference, nejlepší učitele a chce nejlepší výsledky od studentů.

Jak studovat?

Poctivě tj. pořádně, to znamená například nevyhýbat se technickým předmětům.

Jaká je Vaše profese doopravdy?

1/3 vzdělání, praxe a zkušenosti

1/3 psychologie, práce s lidmi

1/3 kontakty a dlouhodobá spolupráce s jednotlivými řemeslníky.

10% navíc je vlastní tvorba = umění.

V čem je práce nejtěžší?

Překonat počáteční nedůvěru zákazníka a skloubit jeho představy s realitou a jeho finančními možnostmi.

Jaké jsou nejčastější mýty?

Že se dá rekonstrukce bytu provést za týden, že bytový designér nepracuje, jen se dobře baví a že návrh interiéru zvládne každý, kdyby na to ovšem měl čas. Na druhou stranu klienti, kteří si realizaci interiéru vyzkouší sami a zjistí, jak široký je to záběr práce, jsou pak nejlepšími zákazníky.

Co Vás na práci baví?

Výsledek tj. být u toho, když jednotlivé střípky mozaiky (příprava, návrh, výběr, realizace…) zapadnou do celku.

Co je při práci nejdůležitější a jak při návrhu postupovat?

Pozorně vyslechnout zadání a zbavit ho nepodstatných detailů. Už v zadání platí zásada “od celku k detailu”. Provést důkladné zaměření a hledat řešení s tužkou v ruce na papíře v proporčních vztazích nejdříve v půdoryse, potom v pohledech. S konceptem řešení se vrátit zpět do zadaného prostoru a ověřit si návrh. Nikdy netrvat dogmaticky na už vymyšleném, umět cokoli v návrhu opustit a zase se vrátit. Mít kvalitní a prověřený tým realizátorů a zadávat jim práci “na míru”. Mít na paměti, že estetická stránka věci je až na třetím místě. Nejdříve musí být (např. kuchyň) praktická, potom ekonomická (ekonomická neznamená levná) a až potom tzv. krásná.

Jakou realizaci byste představila?

Aktuálně asi “černou kuchyň” ve vysokém lesku. Je to příklad, kdy klient na barvě trval za každou cenu a ne dalo se mu to rozmluvit. Výsledek však dopadl výborně. Nechtěla bych ji však denně leštit (smích).

*

Celý FESTAD BULLETIN si můžete prohlédnout zde